top of page
Notepad

יום אחד גם אתם יכולים להיות בריטני ספירס!

מאת עורך דין אסף קידר

גם מבלי להתעמק יותר מידי בפרטי הפרטים של הסיפור, רובכם שמעתם כיצד בריטני איבדה למעשה את היכולת לקבל החלטות בעצמה בכל הנוגע לניהול ענייניה הכלכליים והאישיים, תוך שהיא מנהלת הליך משפטי מתוקשר שמטרתו להשתחרר מהאפוטרופסות של אביה.

במאמר זה אנסה להסביר בצורה קצרה וברורה, מה זה יפוי כח מתמשך, מה זה מאפשר ומי צריך את זה.. .? וכיצד הוא יכול למנוע סיטואציה בה אדם שאיננו מעוניינים בכך, ינהל את ענייננו ללא יכולת השפעה מצידנו כאשר נהיה המצב שבו איננו יכולים לקבל החלטות בעצמנו.

עד לפני כשנתיים, כאשר אדם היה מגיע למצב שאינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו, היה עולה הצורך להגיש בקשה לבית משפט למנות לאותו אדם אפוטרופוס בצו בית משפט (בדר"כ קרוב משפחה, בן זוג  / הורה או ילד) אשר ישמשו בתור אפוטרופוס לאותו אדם ויוכלו לבצע בשמו ועבורו את ניהול ענייניו האישיים, הכלכליים ואף הרפואיים.

התהליך הזה לוקח כשלושה חודשים, ובמקרה הזה, לאותו אדם שאיבד את חירותו! ממש כך, אין אפשרות לקבוע מי יהיה אותו אפוטרופוס שיקבל החלטות עבורו, ואין לו את האפשרות לקבוע כיצד ינהג בו אותו אדם.

את הדבר הזה בא יפוי כח מתמשך למנוע.

מה זה יפוי כח מתמשך ב 10 משפטים קצרים:

  1. יפוי כח מתמשך נחתם על ידי אדם (מעל גיל 18) כאשר הוא כשיר וצלול, ובמסגרתו הוא ממנה מיופה כח אחד או יותר שיישמשו כמיופי כוחו במקרה ויגיע למצב שאינו יכול לקבל החלטות בעצמו.

  2. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואלו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות

  3. יפוי הכח אינו נכנס לתוקף מיד אלה מופקד במשרדי האפוטרופס הכללי, ברירת המחדל הינה כי הוא יכנס לתוקף רק כאשר תוגש לאפוט' הכללי חוות דעת רפואית, רצוי של פסיכיאטר אשר תקבע כי אותו אדם אינו כשיר ולכן יש להפעיל את יפוי הכח!.

  4. עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין שהוסמך לכך באופן מיוחד.

  5. יפוי הכח המתמשך יכול להיות בעניינים רכושיים אישיים ורפואיים.

  6. ניתן קבוע דרגות שונות של פיקוח על ביצוע הפעולות בהתאם ליפוי הכח  - הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

  7. במסגרת יפוי כח מתמשך ניתן לתת למיופה הכח הנחיות ספציפיות כגון, אילו תרופות או ויטמינים רוצה הממנה ליטול, איזה מזון לאכול, היכן לגור וכיצד להיות מטופל.

  8. ככל והממנה תומך כספית באדם מסוים או בארגון כלשהו, יכול הממנה לבקש כי תמיכה כספית כזו או אחרת מכספו תמשיך גם כאשר לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

  9. יפוי כח מתמשך אינו מחליף צוואה, לא ניתן לתת במסגרתו הנחיות שלאחר המוות, ולמעשה הוא מוצר משלים לצוואה, כל אחד מהם פועל בתקופת זמן שונה, יפוי כח מתמשך כאשר אדם חי ואינו יכול לנהל את ענייניו ותוקפו יפוג כאשר אדם נפטר, אז תיכנס לתוקפה צוואה ככל שנערכה על ידי אותו אדם.

  10. חשוב לציין  - ככל ומיופה הכוח שמונה, לא יכול לשמש/נפטר/התפטר. במצב זה, אם לא מונו מיופיי כוח חלופיים, ייפוי הכוח פוקע. האפוטרופוס הכללי אינו מתמנה כמיופה כוח.

משרדנו בעל הסמכה מיוחדת לעריכת יפוי כח מתמשך, ככל והנכם מעוניינים לתאם פגישה לצורך עריכת יפוי מתמשך או מעוניינים לשמוע פרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו בדוא"ל asaf@keidarlaw.com

bottom of page