top of page

הליכי גישור

למשרד ניסיון רב בהליכי גישור ובוררויות בסכסוכים בנושאי מקרקעין ובסכסוכים בנושאים אזרחיים ומסחריים אחרים.​

הגישור הנו שיטה אלטרנטיבית ווולונטרית לפתרון ויישוב סכסוכים ומחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט, בו אדם ניטרלי מסייע לצדדים שהנם בעלי אינטרסים מנוגדים לנהל מו"מ חופשי על מנת להגיע לידי הסכמה שתהיה מקובלת על שני הצדדים ומבלי שיש לו סמכות להכריע במחלוקת. הגישור מתבצע בהידברות ישירה בין המגשר לבין הצדדים ובדרך זו ניתן להימנע מהבירוקרטיה הכרוכה בהליך משפטי ואף לחסות זמן רב ועלויות גבוהות הכרוכות בכך. 

הליך גישור מוצלח חוסך לצדדים את עגמת הנפש הכרוכה בניהול סכסוך קשה וכואב בין כותלי בית המשפט. הוא מהווה חלופה מהירה, יעילה ונעימה יותר, ומאפשר לצדדים להמשיך לקיים מערכת יחסים עסקית ולמזער נזקים. הליך הגישור שואף למצוא מכנה משותף בין הצדדים ולהתחקות אחר האינטרסים האמיתיים שלהם. לעתים יש לסכסוך צדדים רבים, ואלו מושפעים מגורמים נוספים בסביבתם- וגם אותם יש להביא בחשבון במיפוי הסיבות לסכסוך.

 

תפקידו של המגשר הוא לבחון את שלל העובדות, הרגשות והמניעים של כל הנוגעים בדבר ולהציע פתרון שכל הצדדים יהיו שלמים עמו.

המשרד מעניק את האפשרות ליישב סכסוכים מסחריים שונים במסגרת הליך דיסקרטי, הוגן ומזורז, המותאם אישית לצרכי הצדדים, תוך הימנעות מההליך המשפטי המסורתי הכרוך לעיתים בעגמת נפש הנגרמת לצדדים בשל התמשכותם של ההליכים, הוצאות כבדות ופגיעה במוניטין.

 

המשרד מעניק ארגז כלים דינאמי ומודרני ליישוב סכסוכיהם, מתוך כוונה לעשות זאת במהירות ובהצלחה, ולהביא את הצדדים למקום בו יוכלו להמשיך לקיים את יחסיהם המסחריים זה עם זה בעתיד, או לסיימם ברוח טובה ובהגינות.

bottom of page