top of page

עריכת הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה בין בני זוג נשואים, או שעומדים להינשא או בין בני זוג החיים תחת קורת גג אחת כידועים בציבור ומסדיר את אופן חלוקת הרכוש ביניהם במקרה בו חלילה יעמדו בפני פירוד או גירושין.

על זוגות נשואים שלא ערכו הסכם ממון חל חוקי יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג – 1973, המגן לכאורה על רכוש שהיה לכל אחד מהצדדים ערב הנישואין וקובע כי רכוש זה וכן רכוש שהתקבל במתנה או בירושה אינו רכוש משותף.

 

יחד עם זאת פסיקת בתי המשפט ב-20 השנה האחרונות איפשרה החלת “שיתוף ספציפי” גם בנכסים שלכאורה מוגנים על ידי חוק יחסי ממון, ומכאן הצורך הקריטי בחתימה על הסכם ממון ברור.

עורך דין להסכם ממון

בשל משמעותו הכלכלית וחשיבותו הרבה של הסכם זה, חשוב מאוד כי ההסכם ינוסח באופן מקצועי על ידי משרד עו”ד המתמחה בעריכת הסכמי ממון. 

 

הנכם מוזמנים ליצור קשר לצורך תיאום פגישת ייעוץ בנושא עריכת הסכם ממון במשרדנו.

bottom of page