top of page

תביעות ליקויי בנייה

This is a great place to add a tagline.

משרד עורכי דין אסף קידר מתמחה בין היתר בליקויי בניה בדירות ובבתים משותפים, ומספק ייעוץ וליווי משפטי מקצועי ומותאם אישית לכל מקרה ומקרה. 

תפקיד עורך הדין בתביעות ליקויי הוא לבחון היטב את סוג הליקוי והשפעותיו על הנכס ועל הדיירים. עליו לבחון את הליקוי בהתאם לתקופת הבדק ולתקופת האחריות, ובמידה והליקוי התגלה בתום התקופות הללו, לבדוק האם רוכש הדירה יכול היה להביא מומחים מטעמו ולגלות את הליקוי במהלך תקופות אלו או שלא היתה דרך לדעת קודם לכן, ולכן באחריות הקבלן לתקן.

"עורך דין מומחה בתחום ליקויי הבניה מצטייד במומחים שונים מתחום המקרקעין כדי לתרגם את הנזק לתביעה כספית, כאשר ליקויים שאינם ניתנים לתיקון מצריכים חוות דעת שמאית והם עשויים לזכות בהתקיים תנאים מסוימים את בעל הדירה בפיצוי כספי. לעתים, גם בתביעת תיקון ליקויים הקונה מקבל פיצוי כספי בנוסף לתיקון על ידי הקבלן, תלוי כמובן במידת הנזק שגרם הליקוי. יש מקרים שבהם התיקון חייב להיעשות תחת פיקוח, כגון טיפול ברטיבות. בכל מקרה, חשוב שאת כל התהליך ילווה עורך דין מומחה בתחום ליקויי בניה שמכיר את התחום היטב ובקיא בכל האפשרויות השונות והתנאים המשתנים וישיג את התוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותיו".

bottom of page