top of page

מקרקעין ונדל"ן

המשרד מלווה עסקאות מקרקעין מורכבות מטעם בעלי מקרקעין פרטיים, קבלנים ויזמים, בארגון קבוצות לרכישה ובנייה משותפת, בסגירת הליווי הפיננסי אל מול מוסדות בנקאיים ומייעץ בתכנוני מס לעסקאות נדל"ן.
למשרד ניסיון רב בליווי עסקאות מקרקעין, הכולל בין היתר חוזי מכירה והשכרה של דירות, חנויות, מגרשים ונכסים מסחריים, ייצוג בעלים פרטיים ויזמים בעסקאות קומבינציה, עריכת הסכמי ביצוע, הסכמי שיתוף ופירוק במקרקעין, ייצוג וועדי בתים בעסקאות תמ"א 38 ועוד.

המשרד מספק ליווי מקיף החל משלב המו"מ ועד לסיום מוחלט של העסקה תוך מתן דגש על הזווית העסקית-מסחרית בכל עסקה המאפשרת יצירת פתרונות משפטיים יצירתיים ונכונים יותר.

למשרד ניסיון רב  בתחום ההתחדשות העירונית (פינוי בינוי, תמ"א 38/2 ,תמ"א 38/1), עסקאות קומבינציה, ליווי פרויקטים נדל"ניים , קבוצות רכישה, עסקאות אופציה, עסקאות מכר יד שניה, רכישת דירות מקבלן וכיוצ"ב. ייצוג קבלנים, יזמים וכמו כן בעלי זכויות.

במסגרת הליווי המשפטי המקיף, המשרד מייצג מול הרשויות השונות (רשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות, וועדות לתכנון ובניה וכו'), מספקת פתרונות גם בתחומי המס (מיסוי מקרקעין ומס הכנסה) וכן, במידת הצורך, מייצגת בהליכי ליטיגציה בתחומי הנדל"ן.

קבוצות רכישה

למשרד התמחות ייחודית בתחום קבוצות הרכישה למגורים ולמסחר, המשרד מעניק ייעוץ וליווי משפטי החל משלב גיבוש הקבוצה והקמתה, ליווי משפטי של רכישת הקרקע, ייעוץ מס בכל שלבי העסקה, מתן שירותים משפטיים בקשר למימון הפרויקט, לרבות ליווי משפטי בקבלת מימון פיננסי לקבוצה. המשרד נותן שירותים משפטיים בכל הקשור להכנת הסכמי ההתקשרות עם קבלן הביצוע והיועצים השונים בפרויקט וכן ליווי שוטף של הקבוצה עד למסירת הדירות החדשות לידי חברי הקבוצה ורישום בית משותף. 

כמו כן מעניק המשרד ליווי לאנשים פרטיים המעוניינים להצטרף לקבוצת רכישה או לבצע מכירה של נכס אשר נרכש במסגרת קבוצת רכישה.

bottom of page